Volný blog o tom, jak postupujeme s projektem

V červnu jsme zahájili práci na novém projektu Bezpečná tranzice (CZ.03.03.01/00/22_021/0001953, tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus MPSV a spolufinancován Evropskou unií). 

Rádi bychom vás informovali, jak postupujeme, co potřebujeme a s čím se na vás budeme obracet.

Abychom se vůbec pustili do projektu takového rozsahu, museli jsme cítit podporu naší komunity. Od roku 2019 se nám povedlo vybudovat okruh dárců, kteří nás pravidelně podporují a umožňují, abychom poskytli pomoc těm, co ji nejvíc potřebují. Typické příběhy (anonymizované) najdete na našich stránkách. Příběhy se dost opakují, hodně silným motivem jsou trable v rodině a ekonomické těžkosti.

Děkujeme všem za podporu! Snažíme se prostředky rozdělovat velmi zodpovědně a vždy po odsouhlasení dozorčí radou spolku. Naší snahou je pomoci a později, až se náš klient/ka postaví na vlastní nohy, tak naopak čekáme, že se zapojí do pomoci ostatním podle svých možností a sil. Každého daru si vážíme a věřte, že moc pomáhá!

Do projektu jsme vstoupili s určitými hypotézami, ale po konzultacích s kolegy z Ministerstva práce a sociálních věcí jsme se rozhodli spojit se specialistkou na design služeb (paní Mgr. Petrou Kutálkovou) a zahájili jsme průzkum, abychom dobře identifikovali potřeby našich klientů. Vlastně abychom co nejlépe poznali a popsali naši komunitu, která je velmi pestrá, a díky tomu mohli identifikovat hlavní potřeby a pro ně hledat odpovídající řešení.

Kolegové z ministerstva jsou velmi vstřícní a mají obrovské zkušenosti s vedením podobných projektů. Pravidelně se scházíme, abychom se vzájemně informovali a také občas požadali o radu, jak postupovat, na co nezapomenout, na koho se obrátit … Děkujeme za vstřícnost a pomoc, moc to pro nás znamená!

Naše hypotéza, co bude nejvíce potřeba, byla:

– Informovanost veřejnosti – seriózní, vysvětlující, s ohledem na cílové skupiny (pedagogové, vychovatelé, speciální pedagogové, dětští lékaři, OSPOD, …)

– Podpora rodiny – mnoho našich klientů je ve studentském věku, žijí u rodičů a řeší vztahy s rodiči. Naopak je mezi námi hodně lidí, kteří jsou sami rodiči a řeší často složité partnerské vztahy.

– Bydlení – často s našimi klienty narážíme na drahé nájmy, potřebu krizového ubytování, potřebu bezpečného prostředí, odkud se dá odpíchnout dál …

Začali jsme tedy mapovat potřeby naší komunity. Není to jednoduché, protože jednak jsou odlišné skupiny mužů a žen, jednak jsme pestří věkově, profesně, osobnostně …

Vyšli jsme proto z prvního sběru informací na červnovém semináři s Hankou Fifkovou (možná jste nám také psali vzkazy na barevné lepicí lístky). Samozřejmě se ptáme na skupinách a dalších setkáních. Například na setkáních s výchovnými poradci a poradkyněmi, psychology, měli jsme konzultaci s dalšími odborníky.

Pro lepší popis jsme si připravili strukturovaný rozhovor a poprosili pár lidí o možnost vyplnění. Samozřejmě je to kvalitativní druh průzkumu a nemůžeme čekat, že budeme mít víc než 20 rozhovorů. Dává to ale autentickou informaci, jak různí lidí prošli/procházejí tranzicí, co pro ně byl největší problém, co jim pomáhá a spoustu dalších otázek. Rozhovor vedeme s pomocí 2 „plachet (A3), kde si ten, kdo vede rozhovor, vyplňuje jednotlivá pole. Formulář pomáhá v tom, že se na nic nezapomene a také se dá papír vždycky otočit a napsat si tam cokoli, co je potřeba.

Rozhovor zabere cca 1,5 hodiny, ale také třeba 2,5 hodiny. Snažíme se je dělat osobně, ale ne vždy je to možné – například ze zdravotních důvodů, kdy klientku čekala operace a nechtěla riskovat kontakt s dalšími lidmi.

Díky ochotě bavit se s námi jsme získali vhled do unikátních životních příběhů. Všechny příběhy uchováváme v přísně anonymní podobě a při citacích se vyhýbáme všemu, co by bylo příliš adresné.

Děkujeme za trpělivost a pochopení smyslu naší práce. Je to nesmírně obohacující poznat alespoň část životních příběhů našich klientů.

Po provedení první části rozhovorů jsme začali připravovat dotazník, který máme v plánu rozeslat elektronicky skupině klientů a klientek Hanky Fifkové, od nichž má souhlas k oslovení.

Dotazník není dlouhý (což bylo cílem) a vyplnění zabere zhruba 10 – 15 minut. Otázky jsme dlouho pilovali a vyšli jsme i ze starších dotazníkových šetření v komunitě. Hlavní autorkou je Hanka Fifková, náš projektový tým, cenné rady nám poskytl prof. Weiss, velmi zajímavou zpětnou vazbu jsme získali od Petry Kutálkové. A samozřejmě jsme první verze otestovali na lidech, abychom viděli, zda jsou otázky kladeny v rozumném pořadí, logicky, dávají smysl, gramaticky jasně, stejným stylem … Bylo toho hodně, co jsme potřebovali ohlídat.

V současné době je dotazník zveřejněn a po prvním dni nám odpovědělo cca 220 lidí. Moc dkujeme, je to úžasné!

Vypadá to, že jsme jen zkoumali. Ale to není zdaleka pravda. Během prázdnin a v září jsme se intenzivně setkávali s našimi klienty, kterým poskytujeme dlouhodobou podporu. Věcí, které je potřeba řešit, je spousta. Od stěhování po pomoc s řešením insolvencí, exekucí, oddlužení … Ukazuje se, že ekonomické problémy jsou velmi častým typem problémů, s nimiž se naši klienti potýkají.

Dále jsme navázali spolupráci s neziskovou organizací Aperio, která by ráda proškolila své poradenské pracovníky a pracovnice v oblasti transgender problematiky. Aperio se zaměřuje na rodiče a snaží se jim poskytnout podporu v různých životních situacích (rodičovství, partnerství, sólo rodičovství, rozpad vztahu, …).

Pro naše klienty tak může být důležitá podpora z pohledu pomoci v rodině (trans děti) nebo z pohledu pomoci v partnerských vztazích, kde figurují děti. A samozřejmě podpora trans rodičů.

V budoucnu bychom chtěli mít domluvené i hodiny na krizové lince, kam by anonymně mohli klienti volat. Podpora na krizové lince bude od ledna 2024 proškolená v transgender problematice.

Seminář už máme domluvený (termín, místo), ale řešíme, kdo všechno přijde. Kromě Aperia (resp. jejich poradenských pracovníků) by měli přijít i kolegové/ně z jiných organizací.

V září jsem se zúčastnili semináře v Národním ústavu duševního zdraví v Klecanech a potkali se s kolegy z NUDZ a organizace Transparent. Naše organizace jsou odlišně zaměřené, ale je zajímavé seznámit se, co kdo dělá. Přednášky byly zajímavé, plánujeme, že se potkáme v listopadu znovu a pobavíme se o svých projektech.

Další akce, která je už domluvená, bude říjnové setkání rodičů transgender dětí. Kromě standardního programu se zaměříme na zjišťování toho, co by rodičům pomohlo – jak okamžitě, tak dlouhodobě, protože je mnoho otázek, které mohou rodičům dělat starosti. A na některé otázky rodičů se dětem neodpovídá snadno.

Na podzim 2023 plánujeme další setkání se skupinami, které jsou pro naše klienty důležité (výchovní poradci, dětští lékaři, učitelé, veřejnost, poradna pro rodinu). Na všech setkáních sbíráme ohlasy a podněty.

V současné době jsme zahájili kontaktování městských částí, abychom zjistili možnosti pro získání nízkoprahového bydlení pro naše klienty. Žádný luxus, ale solidní, bezpečné bydlení, kde bude víc klientů bydlet pohromadě. Bydlení pohromadě má mnoho výhod – od rozložení nákladů po vzájemnou podporu.

Kromě toho hledáme i terapeuty, kteří by pomohli ve specifických životních situacích.

Vidíte, že na projektu je strašně moc práce. Nicméně zajímavé a naplňující práce, protože máme šanci vyvinout řešení, které bychom poté mohli uvést v život v rámci realizační fáze projektu.

V listopadu připravíme průběžnou zprávu, držte nám palce, abychom vše udělali správně. Administrativa k projektu není jednoduchá, ale samozřejmě chápeme, že při hospodaření s veřejnými prostředky je nutná transparentnost a dodržování všech pravidel.

Průběžně vás budeme informovat, jak postupujeme. A ještě jednou děkujeme! Moc lidí nám pomáhá a fandí a to je úžasná zpráva pro všechny!